Ga naar de website van COC Nederland voor de volledige tekst van deze vacature.

COC Nederland zoekt een betrokken en vooruitstrevend Algemeen Bestuurslid Federatiebestuur

Functie-eisen Algemeen Bestuurslid

 • bestuurlijke ervaring met stichtingen, verenigingen of het COC is een pre.;
 • verbinding met en/of kennis van de lhbti+ gemeenschap en thematiek;
 • aantoonbare ervaring met verandermanagement, lobbyen of draagvlak creëren in een omgeving met verschillende belangen;
 • inhoudelijke en financiële oordeelsvorming bij bestuursstukken;
 • bereidheid tot het vervullen van een brugfunctie tussen COC en relevante netwerken in het maatschappelijk middenveld of het bedrijfsleven;
 • kennis van de politieke actualiteit, een netwerk in ambtelijk en politiek Den Haag is een pre;
 • expertise op een van de volgende gebieden: Positionering, Intersectionaliteit, Organisatieontwikkeling, Legal, Finance, Governance, Marketing, Fondsenwerving of een ander gemotiveerd onderwerp is een pre;
 • affiniteit met of visie op het mobiliseren van Generatie Z jongeren (2001 – 2015).

Pas je in het profiel en ben je geïnteresseerd: Dan willen we je graag leren kennen. Sollicitatiebrief en CV kunnen uiterlijk 22 september gemaild worden naar vacature@coc.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaatst in week 40 en het tweede gesprek in week 41. Op 25 november 2023 kiest de Algemene Vergadering van het COC de nieuwe bestuursleden.

Tot en met 22 september a.s. kunnen mensen reageren op de vacature. Vervolgens selecteert het federatiebestuur de kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek op basis van een eerste brievenselectie. Het eerste gesprek wordt gevoerd met de selectiecommissie, bestaande uit (maximaal) twee bestuursleden van COC-verenigingen, directie en een medewerker van het federatiekantoor. De selectiecommissie draagt kandidaten voor aan de adviescommissie, bestaande uit leden van het zittende federatiebestuur. Het federatiebestuur draagt kandidaat of kandidaten voor aan de Algemene Vergadering van de federatie. Dit gebeurt aan de hand van een gemotiveerde voordracht.

De gesprekken met de selectiecommissie zullen worden gehouden in week 40, tussen 2 en 6 oktober. Het exacte tijdstip zal in overleg worden vastgesteld. We zijn dus op zoek naar bestuursleden die willen plaatsnemen in deze selectiecommissie. We vernemen graag of en wie er namens jullie bestuur in aanmerking wil komen hiervoor. Dit kan per mail bij mij @Simon Timmerman uiterlijk tot en met 21 augustus a.s. Bij meer aanmeldingen dan plaats, besluit het federatiebestuur wie plaatsneemt in de selectiecommissie. 

Tags: ,

Ga naar de website van COC Nederland voor de volledige tekst van deze vacature.

COC Nederland is op zoek naar een enthousiaste medewerker voor een interessante dubbelfunctie:

Senior medewerker algemene en bestuurszaken (0,4 fte) & senior medewerker vrijwilligers & community (0,6 fte)

Wat doet een Senior medewerker algemene en bestuurszaken?

Als senior medewerker algemene en bestuurszaken zorg je onder andere voor tijdige en volledige informatie aan het bestuur en directie voor beleid op het gebied van federatiezaken, ICT, integriteit en facilitair beheer en huisvesting. Je bent hiervoor goed op de hoogte van wetten, regelgeving en andere externe ontwikkelingen en adviseert het bestuur en directie voor het aanpassen van beleid en het actueel houden van bestuursreglementen en de statuten. Je zorgt ervoor dat interne reglementen, procedures en codes inzake governance worden nageleefd.  

Je bent ambtelijk secretaris voor de klachtencommissie en de vertrouwenspersoon van de federatie en je bent eindverantwoordelijk voor het beheren van het integriteits- en klachtenafhandelingssysteem.  

Ook ben je in staat om in het team bedrijfsvoering de verbindende schakel te zijn op het gebied van facilitaire zaken en stuurt aan op efficiency binnen facilitaire processen. Je bent de sparringpartner voor de ICT beheerder met de focus op security. Je hebt een eindverantwoordelijkheid voor het beheer en de doorontwikkeling van het CRM- en ledenadministratiesysteem, samen met de CRM beheerder en de team- en programmamanagers.   

Wat doet een Senior medewerker vrijwilligers & community?

De senior medewerker vrijwilligers & community draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van COC Nederland zoals beschreven in het Strategisch Kader. De focus ligt bij het versterken van de achterban van COC, het ondersteunen van de COC verenigingen bij de dagelijkse gang van zaken voor het versterken van de community en het beleid rondom vrijwilligers en het onderhouden van netwerken. Je bent o.a. primair verantwoordelijk voor advisering en support aan (online) communities gericht op verbinding en ondersteuning van COC’s brede achterban. Je ontwikkelt hier innovatieve ideeën over en zorgt daarmee voor de doorontwikkeling van bijvoorbeeld het GSA netwerk zodat meer scholieren zich aansluiten. Je brengt operationeel en strategisch advies uit aan collega’s en management over het optimaliseren van de verbinding met en representatie aan de achterban.

Wat je meebrengt 

Het is een veelzijdige zelfstandige functie waarin je met de gehele federatie samenwerkt, je ziet waar de prioriteit ligt en kan hier goed op anticiperen. Je hebt een juridische opleiding afgerond en bij voorkeur 5 jaar ervaring een soortgelijke functie. Je hebt ervaring met het adviseren aan directies en besturen en het schrijven van beleidsstukken. Je hebt kennis van en ervaring met het beheren van online communities, het werkterrein van COC Nederland en je hebt diepgaande kennis en ervaring met één of meerdere specifieke groepen binnen de achterban (o.a. jongeren, bi-culturele LHBTI+ personen, asiel, ouderen, vrouwen). 

Wat wij bieden 

 • Het verschil maken in een organisatie met een grote maatschappelijke impact 
 • Een functie voor 32 tot 36 uur per week 
 • Een salaris tussen € 3500 en € 4500 (36 uur, schaal 9, conform CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening) 
 • Een individueel keuzebudget van 16% bovenop het maandsalaris (verlof en/of geld). 
 • Werken in teamverband in een creatieve omgeving met veel ruimte voor professionele ontwikkeling 

 Voor meer informatie neem contact op met Paul Steinbusch via psteinbusch@coc.nl. Bij interesse ontvangen we graag je motivatie en cv via vacature@coc.nl.  

Tags:
vrijdag 6 oktober 2017

Landstede Sportcentrum – Hogeland 10 te Zwolle
Bijeenkomst vanaf 09.30 tot 13.30 uur

In de aanloop naar Coming Out Dag 2017 organiseert de provincie Overijssel een Regenboogsymposium voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Noteer vrijdag 6 oktober alvast in uw agenda!

In een inclusief Overijssel kan iedereen zichzelf zijn

Wij vinden het belangrijk om ons daarvoor in te zetten. Met het Regenboogsymposium vragen we aandacht voor de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s). Daarin valt nog veel te winnen.

Programma en aanmelden

Tijdens het symposium geven we veel ruimte aan het opdoen en delen van kennis. Zo hebt u de gelegenheid om inspirerende workshops te volgen en kunt u op de informatiemarkt in gesprek met relevante maatschappelijke partijen. In september maken we het definitieve programma bekend. Dan is het mogelijk om u aan te melden.

Tags:
donderdag 23 juni 2016

Synagoge, Golstraat 3 in Deventer
Entree € 5,00 – Aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur)

Adelheid Roosen
Thema ‘Beter Samen Leven’

Het Etty Hillesum Centrum viert haar 20-jarig bestaan met een inspirerend cadeau over ‘Beter Samen Leven’ voor iedereen in Deventer. Wie kunnen we hiervoor beter vragen dan Adelheid Roosen? Ze is bevlogen theatermaakster in voortdurende zoektocht naar het kantelen van het perspectief dat wij hebben op de Ander, de ogenschijnlijke vreemde. Ze komt op donderdag 23 juni in de synagoge aan de Golstraat.

Het motto van het EHC is Beter Samen leven. Adelheid Roosen (1958) is daarmee op een hele eigen wijze op veel verschillende manieren in de weer. Wat begon met een theaterdrieluik over moslimmigranten (waaronder ‘de gesluierde monologen’) groeide uit tot een diepgaande ontmoeting van theatermakers en publiek met de wijken en hun bewoners. Vanaf 2010 ontwikkelde Roosen haar adoptiemethodiek waarbij theatermakers in adoptie gaan bij wijkbewoners om het contact met de ander te verdiepen en hun verhalen te verzamelen.

Of het nu over eerwraak gaat, mensen in de Bijlmer, kunstenaars in Syrië of haar moeder met Alzheimer, Adelheid wil in contact, in verbinding komen met de ander. Niet voor niets kende het Humanistisch Verbond haar in 2015 de Van Praagprijs toe omdat zij “een onvermoeibare voorvechter is van een wereld waarin medemenselijkheid een nieuwe kans krijgt.” In 2016 werd zij gevraagd toe te treden tot de Academie van Kunsten, op basis van haar artistieke verdiensten in het Nederlandse theaterlandschap.

Het EHC is heel blij met de komst van Adelheid Roosen naar Deventer. Als er iemand inspirerend en eigenzinnig kan vertellen over samenleven, is zij dat wel. Beginnend met de film ‘Mam’ over het contact met haar dementerende moeder, trekken we daarna, figuurlijk, de wijken in en zien we waar we gezamenlijk uitkomen. Gespreksleider is Ita van Dijk.

Wil je hierbij zijn? Dit kan, graag zelfs! Er wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 5,00; aanmelden kan via administratie@ettyhillesumcentrum.nl of 0570-641003. De avond begint om 20.00 uur in de synagoge aan de Golstraat, inloop 19.30 uur.

Tags: ,
donderdag 9 juni 2016

De Wijngaard – Wilhelminalaan 3 te Zutphen
Bijeenkomst vanaf 20.00 uur
Aanmelden verplicht via deze link

Open gesprekken over homoseksualiteit en geloven. Dat is het doel van Verscheurd, een initiatief van christenen die zelf van dichtbij met homoseksualiteit te maken hebben. Op donderdag 9 juni organiseert Verscheurd in Zutphen een regionaal seminar over homoseksualiteit. Een seminar voor iedereen met vragen over homoseksualiteit en geloven. De toegang is gratis, opgeven kan via www.verscheurd.nl/seminars.

Tijdens het seminar zal er informatie worden gegeven over homoseksualiteit. Ook zullen verhalen en ervaringen worden gedeeld. Dat is niet moeilijk, want de seminarleiders zijn zelf homo of lesbisch of zijn naaste-van. Uit eerste hand kunnen zij vertellen welke vooroordelen en onbegrip zij tegengekomen zijn, maar gelukkig ook over liefde en begrip die ze vonden. En over hun zoektocht in het geloof. Terwijl sommige christenen geloven dat de Bijbel geen ruimte laat voor homoseksuele relaties, voelen anderen zich geenszins bezwaard. Tijdens de seminars zullen de verschillende Bijbelse visies worden besproken, zonder dat er een standpunt gekozen wordt. Samen zijn wij op zoek naar veiligheid en eenheid. De avond begint om 20 uur en wordt gehouden in de Wijngaard aan de Wilhelminalaan 3 te Zutphen. De seminars worden landelijk druk bezocht en wegens een beperkt aantal plaatsen om de veiligheid in gesprek te waarborgen is aanmelden noodzakelijk: dit kan via www.verscheurd.nl/seminars.

Tags: ,