We hebben het trieste bericht ontvangen dat op 11 september oud-bestuurslid van COC Deventer & Omstreken (indertijd COC IJsselstreek) Harrie Prijs op 84-jarige leeftijd is overleden. Harrie was van 1977 tot 1983 actief als penningmeester bij het COC in Deventer. Daarna moest hij deze functie opgeven om belangenverstrengeling te voorkomen; Harrie was namelijk de eigenaar van het nieuwe COC-pand aan de Assenstraat en zodoende dus de nieuwe huurbaas van COC Deventer & Omstreken. Dankzij zijn bemiddeling kon het COC jarenlang gebruik maken van een groot en centraal gelegen pand in de binnenstad.

Harrie Prijs is ook jarenlang betrokken geweest bij de werkgroep Soos (later COC-café) en zorgde voor de logistiek achter het cafégedeelte. Daarnaast was hij ook zichtbaar achter de bar op de donderdagavonden. Buiten het COC was hij ook betrokken bij de VSSM-groep die in de jaren ’80 en ’90 diverse activiteiten in Deventer en omgeving organiseerde.

Vanuit COC Deventer & Omstreken wensen we familie, vrienden en iedereen die goede herinneringen koestert aan Harrie Prijs veel sterkte toe met het verlies.

De afscheidsplechtigheid wordt gehouden op maandag 18 september om 14.00 uur in de aula van Crematorium Heidehof, Engelanderholt 95 te Ugchelen. Aansluitend is er een informeel samenzijn in de koffiekamer van het crematorium, waarbij gelegenheid is om de familie te condoleren.

Correspondentieadres:

Dhr. M.J. Prijs – Zwanenpad 2-B, 7395 MK Teuge

Tags:

Ga naar de website van COC Nederland voor de volledige tekst van deze vacature.

COC Nederland zoekt een betrokken en vooruitstrevend Algemeen Bestuurslid Federatiebestuur

Functie-eisen Algemeen Bestuurslid

  • bestuurlijke ervaring met stichtingen, verenigingen of het COC is een pre.;
  • verbinding met en/of kennis van de lhbti+ gemeenschap en thematiek;
  • aantoonbare ervaring met verandermanagement, lobbyen of draagvlak creëren in een omgeving met verschillende belangen;
  • inhoudelijke en financiële oordeelsvorming bij bestuursstukken;
  • bereidheid tot het vervullen van een brugfunctie tussen COC en relevante netwerken in het maatschappelijk middenveld of het bedrijfsleven;
  • kennis van de politieke actualiteit, een netwerk in ambtelijk en politiek Den Haag is een pre;
  • expertise op een van de volgende gebieden: Positionering, Intersectionaliteit, Organisatieontwikkeling, Legal, Finance, Governance, Marketing, Fondsenwerving of een ander gemotiveerd onderwerp is een pre;
  • affiniteit met of visie op het mobiliseren van Generatie Z jongeren (2001 – 2015).

Pas je in het profiel en ben je geïnteresseerd: Dan willen we je graag leren kennen. Sollicitatiebrief en CV kunnen uiterlijk 22 september gemaild worden naar vacature@coc.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaatst in week 40 en het tweede gesprek in week 41. Op 25 november 2023 kiest de Algemene Vergadering van het COC de nieuwe bestuursleden.

Tot en met 22 september a.s. kunnen mensen reageren op de vacature. Vervolgens selecteert het federatiebestuur de kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek op basis van een eerste brievenselectie. Het eerste gesprek wordt gevoerd met de selectiecommissie, bestaande uit (maximaal) twee bestuursleden van COC-verenigingen, directie en een medewerker van het federatiekantoor. De selectiecommissie draagt kandidaten voor aan de adviescommissie, bestaande uit leden van het zittende federatiebestuur. Het federatiebestuur draagt kandidaat of kandidaten voor aan de Algemene Vergadering van de federatie. Dit gebeurt aan de hand van een gemotiveerde voordracht.

De gesprekken met de selectiecommissie zullen worden gehouden in week 40, tussen 2 en 6 oktober. Het exacte tijdstip zal in overleg worden vastgesteld. We zijn dus op zoek naar bestuursleden die willen plaatsnemen in deze selectiecommissie. We vernemen graag of en wie er namens jullie bestuur in aanmerking wil komen hiervoor. Dit kan per mail bij mij @Simon Timmerman uiterlijk tot en met 21 augustus a.s. Bij meer aanmeldingen dan plaats, besluit het federatiebestuur wie plaatsneemt in de selectiecommissie. 

Tags: ,

Bij het radioprogramma Roze Golf (op zondag 1 januari te beluisteren bij Radio Oost) zijn de voorzitters van COC Deventer e.o. en COC Twente-Achterhoek te gast. Aquine Zondag (COC Deventer e.o.) en Freerk Jager (COC Twente-Achterhoek) blikken vooruit: wat moet er gebeuren het komend jaar en hoe gaan ze dat realiseren? Ook kijken ze terug op 2022.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 1 januari tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip. De Roze Golf is ook beschikbaar als podcast. Luisteren kan via Google PodcastsStitcherSpotifyTuneIn en via iTunes.

Tags:

Onderstaand bericht door de voorzitter van COC Deventer e.o. Ojon van Strijland is tegelijk een oproep gericht aan enthousiaste personen om vanaf november 2022 het stokje van voorzitter van hem over te nemen.

Bekijk hier informatie over de Vacature van Voorzitter COC Deventer e.o.

Beste werkgroep coördinatoren van COC Deventer en omstreken,

Beste leden en vrijwilligers van COC Deventer en omstreken,

Na het opheffen van alle Corona maatregelen zijn alle werkgroepen weer druk aan de slag gegaan en zijn er veel activiteiten georganiseerd, daar ben ik als voorzitter erg blij mee en ik ben bijzonder trots op alle vrijwilligers.

Zelf heb ik veel tijd en energie in het roze debat gestoken en het Queer! fotoproject dat nu voor de tweede keer te bezichtigen is in het Etty Hillesum Centrum. Ook de hernieuwde contacten met de Deventer politiek en de gemeenten Apeldoorn en Zutphen zijn zeer waardevol voor COC Deventer en omstreken.

Door mijn long COVID klachten merk ik dat ik COC Deventer en omstreken niet de aandacht kan geven die het verdient en daarom heb ik besloten om na de najaars ALV het stokje over te dragen aan een nieuwe voorzitter.

Ik heb het bestuurswerk altijd met veel plezier gedaan en Ik hoop dat veel belangstellenden zich melden en met nieuwe energie met elkaar aan de slag gaan.

Met vriendelijke groet, Ojon van Strijland (hij/hem) – voorzitter COC Deventer e.o.
www.cocdeventer.nl

Tags: ,
dinsdag 19 april 2022

Penninckshuis (Kerkzaal) – Brink 89 te Deventer – aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur)
Het Jaarverslag 2021 en de Jaarrekening 2021 zijn inmiddels beschikbaar (klik op de link)

Bekijk hier de Uitnodiging en Agenda voor de ALV van 19 april 2022 (pdf)

Op dinsdag 19 april 2022 worden het Jaarverslag en Financieel overzicht 2021 besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering van COC Deventer. Verder kunnen leden en belangstellenden meepraten over het beleid van de vereniging voor de toekomst. Let wel; alleen leden van COC Deventer hebben stemrecht, dus denk aan de lidmaatschapskaart!

Om 20.00 uur begint de vergadering in de kerkzaal van het Penninckshuis (Brink 89 te Deventer) en duurt tot 22.00 uur. Koffie en thee is gratis voorafgaand en tijdens de vergadering. Inloop vanaf 19.30 uur en de vergadering begint om 20.00 uur; zorg er dus voor om voor die tijd aanwezig te zijn!

We zullen de uitnodigingen digitaal verzenden. Mocht je deze op 12 april nog niet ontvangen hebben en ben je wel lid van COC Deventer e.o. dan beschikken we waarschijnlijk niet over een actueel mailadres. Dit kun je doorgeven via het landelijk COC.

De vergaderstukken zijn ook vanaf 6 april op te vragen via info@cocdeventer.nl.

Tags: ,