Nieuwe vrijwilligers van harte welkom!
Voorlichting over diversiteit is in het onderwijs is nog steeds erg belangrijk en daarom is COC Deventer e.o. op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die op scholen, maar ook bij andere instanties, voorlichting willen geven. Vanuit het COC word je ondersteund met een gedegen voorlichtingscursus. Enthousiaste vrijwilligers kunnen zich melden via onderstaand contactformulier of via info@cocdeventer.nl.

English translation

New volunteers welcome!
Information about diversity in education is still very important and that is why COC Deventer e.o. looking for enthusiastic volunteers who want to provide information at schools, but also at other agencies. The COC supports you with a thorough information course. Enthusiastic volunteers can register via contactformulier or via info@cocdeventer.nl.

COC in de klas
COC Twente-Achterhoek heeft een goede voorlichtingssite voor LHBT-jongeren. Hierop vind je antwoorden op allerlei vragen waar je als jonge homo, lesbo, bi of trans mee rond kunt lopen. Deze site is te vinden via www.cocindeklas.nl.

Vrijwilligers van COC Deventer verzorgen gastlessen over seksuele diversiteit op scholen in het voortgezet onderwijs in de regio (Deventer-Apeldoorn-Zutphen en omgeving). De gastlessen zijn geschikt zowel voor de onder- als de bovenbouw. Ook worden, met een aangepast programma, gastlessen verzorgd in de hoogste klassen van het basisonderwijs.

In de gastlessen wordt op een interactieve manier het gesprek met de leerlingen aangegaan over de vooroordelen die in de klas kunnen leven over homo- en biseksualiteit. Ook wordt stilgestaan bij de impact die seksuele geaardheid heeft op mensen en hun omgeving. Op deze manier dragen de gastlessen bij aan acceptatie van homo- en biseksualiteit bij leerlingen. Ook dragen de gastlessen bij aan een veilig schoolklimaat in het algemeen en voor homo- en biseksuele leerlingen in het bijzonder, voor zover de bewustheid daarvan al aanwezig is. Wij vinden het belangrijk dat op school een klimaat ontstaat waarin homo- en biseksuele leerlingen voor hun geaardheid uit kunnen komen in plaats van deze te blijven verstoppen, bijvoorbeeld uit angst voor pestgedrag.

Momenteel lukt het niet om gastlessen te verzorgen bij de scholen in de regio? Wilt u toch contact opnemen, stuur dan een e-mail voor meer informatie.

Of wil je misschien voorlichter worden en zelf gastlessen geven? Vul dan het contactformulier in.