Momenteel zit deze werkgroep nog in de opstartfase en zijn er aftastende gesprekken met bestuur en de andere werkgroepen. Er is al wel een mailadres wanneer men op de hoogte gehouden wil worden van aanstaande activiteiten. Neem dan contact op met nonbinair@cocdeventer.nl

Activiteit: Vrijdag 26 mei is er een lezing en informatiebijeenkomst over Non-Binair tijdens de activiteit van LHBTI+ Face It. Locatie is het Etty Hillesum Centrum (Roggestraat 3 te Deventer) en de aanvangstijd is 20.15 uur.

Bij de activiteiten van COC Deventer e.o. die gericht zijn op een doelgroep (IJssel Dykes, Ladies Lounge, Men Meet Men, ZondagMiddagSalon) is iedereen die zich thuis voelt bij die specifieke doelgroep natuurlijk welkom. Bij de bijeenkomsten van LHBTI+ Face It (iedere laatste vrijdag van de maand) is iedereen, dus ook non-binaire personen, vanzelfsprekend van harte welkom.

In Zwolle wordt iedere 3e zaterdag van de maand een Bi+Café georganiseerd, waarbij ook non-binaire personen van harte welkom zijn. Meer informatie via de website van COC Zwolle.

English translation:

This group is currently still in the start-up phase and preliminary talks are being held with the board and the other working groups. There is already an email address if you want to be kept informed of upcoming activities. Please contacy nonbinair@cocdeventer.nl