Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en één of meer algemeen bestuursleden. Momenteel is de functie van secretaris vacant. Ook algemeen bestuursleden zijn welkom. Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken van de vereniging. De taak is alle activiteiten te toetsen aan de doelstelling; emancipatie en integratie van homoseksuele mannen en vrouwen. Samen met alle werkgroepen wordt bepaald welke onderwerpen en activiteiten op de agenda komen. Verder onderhoudt het bestuur contacten met de pers, gemeenten en andere instanties die voor de integratie van belang zijn.

Bekijk hier het Jaarverslag 2022 (gewijzigde versie).

English translation:

The board consists of a chairman, secretary, treasurer and one or more general board members. The position of secretary is currently vacant. General board members are also welcome. The board is responsible for the affairs of the association. The task is to test all activities against the objective; emancipation and integration of homosexual men and women. Together with all working groups, it is determined which topics and activities will be put on the agenda. The board also maintains contacts with the press, municipalities and other bodies that are important for integration.

Bestuursleden/Board Members:

Voorzitters:

Aquine Zondag &

Dinian van der Weghe

Secretaris:

Functie vacant

Penningmeester:

Sjors van Vulpen

Algemeen bestuurslid:

Functie vacant

Heb je een vraag of verzoek aan het bestuur, vul dan het contactformulier in.

COC Deventer is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb je interesse bekijk dan de vacatures of mail naar info@cocdeventer voor meer informatie.

Communicatie

COC Deventer wil als vereniging een uitstraling hebben die open is, trots, actief en betrouwbaar. Dit betekent dat we actief willen communiceren, zichtbaar willen zijn, actief mensen tot gesprek willen uitnodigen en uiteenlopende activiteiten organiseren. Daar hoort goede communicatie bij, naar onze leden, naar organisaties in de regio, naar iedereen die geïnteresseerd is onze activiteiten. Dit doen we via onze website, actief zijn op Facebook, onze nieuwsbrief, persberichten en zichtbaarheid in lokale media.

Heb je vragen of suggesties over de communicatie van COC Deventer, laat het dan weten via het contactformulier.