Bij COC Deventer e.o. is een nieuwe werkgroep opgericht, namelijk de werkgroep Biseksualiteit. De bedoeling van deze werkgroep is om de belangen van biseksuelen te gaan behartigen. En om dat te kunnen realiseren zoekt de werkgroep nog uitbreiding. Een ieder die hieraan een bijdrage wil leveren is van harte uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden. De uitnodiging geldt zowel voor mannen als vrouwen. Tot nu toe zijn vrouwen namelijk nog ondervertegenwoordigd en daarom extra welkom in de werkgroep.

Men kan zich hier aanmelden: biseksualiteit@cocdeventer.nl

Bij de activiteiten van COC Deventer e.o. die gericht zijn op een doelgroep (IJssel Dykes, Ladies Lounge, Men Meet Men, ZondagMiddagSalon) is iedereen die zich thuis voelt bij die specifieke doelgroep natuurlijk welkom. Bij de bijeenkomsten van LHBTI+ Face It (iedere laatste vrijdag van de maand) is iedereen, dus ook biseksuele personen, vanzelfsprekend van harte welkom.

In Zwolle wordt iedere 3e zaterdag van de maand ‘T Swolsch Bi+CafĂ© georganiseerd, waarbij ook biseksuele personen van harte welkom zijn. Meer informatie via de website van COC Zwolle.

Er is wel een landelijk organisatie die zich specifiek richt op de biseksuele doelgroep, namelijk het Landelijk Netwerk Biseksualiteit (LNBI)

Meer informatie via de website van het LNBI