Maatjesproject Cocktail

Vanaf 2015 heeft COC Deventer een werkgroep Cocktail waarbij LHBTI-asielzoekers in de regio gekoppeld worden aan een maatje uit Nederland. Het is een sociaal project en niet bedoeld om een rol te spelen in de procedure van asiel. Op dit moment zijn er 75 LHBTI-asielzoekers in onze regio bekend en zijn er 25 maatjes. Dit maakt Cocktail de werkgroep met de meeste vrijwilligers binnen COC Deventer e.o. 

Buddy Project Cocktail

From 2015, COC Deventer has a Cocktail working group in which LGBTI asylum seekers in the region are linked to a buddy from the Netherlands. It is a social project and not intended to play a role in the asylum procedure. At the moment there are 75 LGBTI asylum seekers in our region and there are 25 buddies. This makes Cocktail the working group with the most volunteers within COC Deventer e.o.

Ga voor meer informatie naar cocktail@cocdeventer.nl

De coördinator Cocktail heeft intakegesprekken en zorgt voor matches met de Nederlandse maatjes. De maatjes vragen van tevoren een Verklaring Omtrent Gedrag aan. Er is onderling afstemming en overleg omdat het vaak gaat om asielzoekers met een heel verhaal en is niet altijd gemakkelijk. Soms is er contact met de GGD, een advocaat of met LGBT Asylumsupport. 

De asielzoekers worden meestal aangemeld via de COA-medewerkers die aandachtsfunctionarissen LHBTI zijn op de drie COA-locaties in onze regio, Apeldoorn, Schalkhaar en Zutphen. Met hen heeft de coördinator Cocktail regelmatig overleg. 

De maatjes en de asielzoekers ondernemen samen activiteiten om het isolement te verminderen en zorgen ook voor uitwisseling in de LHBTI-gemeenschap. Daarnaast organiseert Cocktail maandelijks activiteiten waar de asielzoekers elkaar kunnen ontmoeten en zichzelf kunnen zijn. 

Lang niet alle asielzoekers hebben een maatje en onderling contact is ook heel belangrijk. We organiseren feestjes met eten, drinken en muziek, en nodigen ze uit voor sportmiddagen en tentoonstellingen waar LHBTI een thema is. Jaarlijks gaan we met zijn allen naar de Gay Pride in Amsterdam. Uiteraard heeft Corona veel groepsbijeenkomsten niet mogelijk gemaakt, maar dat hebben we nu weer opgepakt. 

De reiskosten worden vergoed voor de asielzoekers vanuit landelijke fondsen.

Cocktail heeft contacten met de AZC’s in Apeldoorn, Schalkhaar en Zutphen. Op deze AZC’s werken aandachtsfunctionarissen LHBTI met wie de coördinator van Cocktail regelmatig overleg heeft en doorverwijzingen krijgt. De coordinator zorgt voor en match met een Nederlands maatje. Naast het maatjesproject organiseert Cocktail ook bijeenkomsten voor LHBTI-asielzoekers uit de regio van COC Deventer. 

Naast contacten met de AZC’s zijn er ook contacten met de andere Cocktail-afdelingen in Nederland en met de GGD en met vluchtelingenwerk in deze regio. 

Bingomiddag in Zutphen (augustus 2021)