COC Nederland - Vacature Senior Medewerker

Ga naar de website van COC Nederland voor de volledige tekst van deze vacature.

COC Nederland is op zoek naar een enthousiaste medewerker voor een interessante dubbelfunctie:

Senior medewerker algemene en bestuurszaken (0,4 fte) & senior medewerker vrijwilligers & community (0,6 fte)

Wat doet een Senior medewerker algemene en bestuurszaken?

Als senior medewerker algemene en bestuurszaken zorg je onder andere voor tijdige en volledige informatie aan het bestuur en directie voor beleid op het gebied van federatiezaken, ICT, integriteit en facilitair beheer en huisvesting. Je bent hiervoor goed op de hoogte van wetten, regelgeving en andere externe ontwikkelingen en adviseert het bestuur en directie voor het aanpassen van beleid en het actueel houden van bestuursreglementen en de statuten. Je zorgt ervoor dat interne reglementen, procedures en codes inzake governance worden nageleefd.  

Je bent ambtelijk secretaris voor de klachtencommissie en de vertrouwenspersoon van de federatie en je bent eindverantwoordelijk voor het beheren van het integriteits- en klachtenafhandelingssysteem.  

Ook ben je in staat om in het team bedrijfsvoering de verbindende schakel te zijn op het gebied van facilitaire zaken en stuurt aan op efficiency binnen facilitaire processen. Je bent de sparringpartner voor de ICT beheerder met de focus op security. Je hebt een eindverantwoordelijkheid voor het beheer en de doorontwikkeling van het CRM- en ledenadministratiesysteem, samen met de CRM beheerder en de team- en programmamanagers.   

Wat doet een Senior medewerker vrijwilligers & community?

De senior medewerker vrijwilligers & community draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van COC Nederland zoals beschreven in het Strategisch Kader. De focus ligt bij het versterken van de achterban van COC, het ondersteunen van de COC verenigingen bij de dagelijkse gang van zaken voor het versterken van de community en het beleid rondom vrijwilligers en het onderhouden van netwerken. Je bent o.a. primair verantwoordelijk voor advisering en support aan (online) communities gericht op verbinding en ondersteuning van COC’s brede achterban. Je ontwikkelt hier innovatieve ideeën over en zorgt daarmee voor de doorontwikkeling van bijvoorbeeld het GSA netwerk zodat meer scholieren zich aansluiten. Je brengt operationeel en strategisch advies uit aan collega’s en management over het optimaliseren van de verbinding met en representatie aan de achterban.

Wat je meebrengt 

Het is een veelzijdige zelfstandige functie waarin je met de gehele federatie samenwerkt, je ziet waar de prioriteit ligt en kan hier goed op anticiperen. Je hebt een juridische opleiding afgerond en bij voorkeur 5 jaar ervaring een soortgelijke functie. Je hebt ervaring met het adviseren aan directies en besturen en het schrijven van beleidsstukken. Je hebt kennis van en ervaring met het beheren van online communities, het werkterrein van COC Nederland en je hebt diepgaande kennis en ervaring met één of meerdere specifieke groepen binnen de achterban (o.a. jongeren, bi-culturele LHBTI+ personen, asiel, ouderen, vrouwen). 

Wat wij bieden 

  • Het verschil maken in een organisatie met een grote maatschappelijke impact 
  • Een functie voor 32 tot 36 uur per week 
  • Een salaris tussen € 3500 en € 4500 (36 uur, schaal 9, conform CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening) 
  • Een individueel keuzebudget van 16% bovenop het maandsalaris (verlof en/of geld). 
  • Werken in teamverband in een creatieve omgeving met veel ruimte voor professionele ontwikkeling 

 Voor meer informatie neem contact op met Paul Steinbusch via psteinbusch@coc.nl. Bij interesse ontvangen we graag je motivatie en cv via vacature@coc.nl.  

Tags: