COC Nederland - Vacature Algemeen Bestuurslid

Ga naar de website van COC Nederland voor de volledige tekst van deze vacature.

COC Nederland zoekt een betrokken en vooruitstrevend Algemeen Bestuurslid Federatiebestuur

Functie-eisen Algemeen Bestuurslid

  • bestuurlijke ervaring met stichtingen, verenigingen of het COC is een pre.;
  • verbinding met en/of kennis van de lhbti+ gemeenschap en thematiek;
  • aantoonbare ervaring met verandermanagement, lobbyen of draagvlak creëren in een omgeving met verschillende belangen;
  • inhoudelijke en financiële oordeelsvorming bij bestuursstukken;
  • bereidheid tot het vervullen van een brugfunctie tussen COC en relevante netwerken in het maatschappelijk middenveld of het bedrijfsleven;
  • kennis van de politieke actualiteit, een netwerk in ambtelijk en politiek Den Haag is een pre;
  • expertise op een van de volgende gebieden: Positionering, Intersectionaliteit, Organisatieontwikkeling, Legal, Finance, Governance, Marketing, Fondsenwerving of een ander gemotiveerd onderwerp is een pre;
  • affiniteit met of visie op het mobiliseren van Generatie Z jongeren (2001 – 2015).

Pas je in het profiel en ben je geïnteresseerd: Dan willen we je graag leren kennen. Sollicitatiebrief en CV kunnen uiterlijk 22 september gemaild worden naar vacature@coc.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaatst in week 40 en het tweede gesprek in week 41. Op 25 november 2023 kiest de Algemene Vergadering van het COC de nieuwe bestuursleden.

Tot en met 22 september a.s. kunnen mensen reageren op de vacature. Vervolgens selecteert het federatiebestuur de kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek op basis van een eerste brievenselectie. Het eerste gesprek wordt gevoerd met de selectiecommissie, bestaande uit (maximaal) twee bestuursleden van COC-verenigingen, directie en een medewerker van het federatiekantoor. De selectiecommissie draagt kandidaten voor aan de adviescommissie, bestaande uit leden van het zittende federatiebestuur. Het federatiebestuur draagt kandidaat of kandidaten voor aan de Algemene Vergadering van de federatie. Dit gebeurt aan de hand van een gemotiveerde voordracht.

De gesprekken met de selectiecommissie zullen worden gehouden in week 40, tussen 2 en 6 oktober. Het exacte tijdstip zal in overleg worden vastgesteld. We zijn dus op zoek naar bestuursleden die willen plaatsnemen in deze selectiecommissie. We vernemen graag of en wie er namens jullie bestuur in aanmerking wil komen hiervoor. Dit kan per mail bij mij @Simon Timmerman uiterlijk tot en met 21 augustus a.s. Bij meer aanmeldingen dan plaats, besluit het federatiebestuur wie plaatsneemt in de selectiecommissie. 

Tags: ,