Herziene versie Jaarplan en Begroting 2023

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van COC Deventer e.o. op woensdag 2 november zijn de jaarplannen en de begroting voor 2023 behandeld. Met kleine aanpassingen, op verzoek van de Ledenvergadering, is de herziene versie van het Jaarplan en Begroting 2023 nu te downloaden.

Ook werden tijdens de vergadering Aquine Zondag en Dinian van der Weghe voor een termijn van twee jaren verkozen tot gezamenlijk voorzitter van COC Deventer e.o. De taken worden onderling verdeeld.