De Regenboog in de Politieke Arena (Virtuele Vrijdenkers Meeting)

zondag 13 februari 2022

Zondag 13 februari – Aanvang 14.00 uur

De Fermerie – Muggeplein 9 te Deventer

Aanmelden via deze link

Op zondagmiddag 13 februari 2022 houdt de Atheïstisch Seculiere Partij een Virtuele Vrijdenkers Meeting (VVM) de Tafel van de Rede in een hybride vorm in De Fermerie te Deventer. Tijdens deze bijeenkomst zal het gaan over:

De regenboog in de lokale politieke arena

Geen mens is gelijk, maar iedereen is wel gelijkwaardig. Te kunnen zijn wie je bent als mens begint bij je veilig en welkom voelen ongeacht je seksuele voorkeur biseksueel, transgender of genderidentiteit. Ieder uniek individu verdient het om in het leven dezelfde kansen te krijgen. Ongeacht huidskleur, afkomst, maatschappelijke of financiële positie van de ouders, seksuele voorkeur, genderidentiteit, of handicap. In een seculiere rechtstaat dient voor iedereen de gelijkwaardigheid het uitgangspunt te zijn. Dat houdt in dat intolerantie geen issue mag zijn. Helaas zien we dat het publieke debat in vele opzichten verhard. Homofoob gedrag en uitlatingen zijn nog steeds van alledag.

Onveranderlijke kenmerken zijn kenmerken die een mens uniek maken. Deze kenmerken, waar men -in tegenstelling tot bijvoorbeeld religie- niet weloverwogen een keuze voor kan maken, zijn waardevol en mogen nooit een reden zijn tot achterstelling. De politiek heeft de taak om hieraan vorm te geven. In maart gaan we naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Het is tijd om op de Vrijdenkersmeeting vanuit het gelijkwaardigheidsprincipe daar op in te gaan.

Gelukkig sluiten lokale politieke partijen regenboog stembusakkoorden. Maar op welke wijze geef je  in de politieke arena daar vorm aan? Dit is de vraag die tijdens de Vrijdenkersmeeting van zondagmiddag 13 februari aanstaande op tafel liggen. Diversiteit, inclusie en alles wat daarbij komt kijken is dan ook het onderwerp van de aankomende Vrijdenkersmeeting. Er zullen enkele inleidingen gegeven worden waarna we in discussie gaan om tot concrete lokale politiek invullingen te komen.

Als je zondagmiddag 13 februari 2022 wilt deelnemen en/of aanwezig wilt zijn vragen we je om je aan te melden door hier op de link te klikken.

De opzet van de Virtuele Vrijdenkers Meeting is overeenkomstig het gebruikelijke fysieke formaat. We starten met korte inleidingen om aan te geven hoe het onderwerp belicht kan worden. Na een korte break om wat drinken en hapjes te pakken gaan we verder. Het tweede gedeelte zal meer de vorm van een discussie hebben. Dan kunnen er ook stellingen en vragen ingebracht worden. De gespreksleider zal het interactieve discussiegedeelte modereren. Daarbij maken we ook gebruik van de zoom-chat om de online-vragen te stellen.