RegenboogUpdate: (online) LHBTI-sessies

Dit najaar organiseert Movisie zes verschillende leerzame (online) sessies over een LHBTI-gerelateerd onderwerp. Tijdens deze sessies komen diverse interessante onderwerpen aan bod. Bekijk het overzicht en meld je aan!

Donderdag 11 november van 16.00 – 17.30 uurKennisatelier: Huiselijk geweld bij LHBTI-personen

Uit recent onderzoek blijkt dat LHBTI-personen vaak te maken krijgen met huiselijk geweld. In het Kennisatelier lichten we deze problematiek samen met professionals en ervaringsdeskundigen toe en geven we inzicht in de verschillende organisaties die bij huiselijk geweld een rol spelen. Meld je hier aan!

Donderdag 18 november van 10.00 – 12.15 uur – Mini-symposium: Suïcidepreventie onder LHBT-jongeren

Hoe kunnen we suïcidaal gedrag onder LHBT-jongeren nog beter voorkomen? In dit symposium worden de resultaten van onderzoek naar suïcide pogingen onder LHBTI-jongeren gepresenteerd en bespreken we hoe we suïcidaal gedrag onder LHBT-jongeren nog beter kunnen voorkomen. Meld je hier aan!

Donderdag 25 november van 16.00 – 17.30 uur Kennisatelier: Aanpak discriminatie van LHBTI-personen

Op 25 november verschijnt de handreiking voor gemeenten ‘Verschillende vormen van discriminatie aanpakken’. Tijdens dit KennisAtelier presenteren we het LHBTI-hoofdstuk van deze handreiking en bespreken we de thematiek met elkaar. Meld je hier aan!

Donderdag 2 december van 10.00 – 12.00 uur Webinar Doen wat werkt: Hoe maak je taboes bespreekbaar

Veel sociaal professionals of vrijwilligers komen in hun werk in aanraking met huiselijk geweld en vragen zich af hoe je dit bespreekbaar kunt maken. In deze sessie worden twee methoden besproken en leer je hoe je deze zelf kunt toepassen. Meld je hier aan!

Donderdag 9 december van 16.00 – 17.30 uur Kennisatelier: LHBTI-lobby en gemeenteraadsverkiezingen

Aandacht voor LHBTI-inwoners en onderwerpen binnen de gemeentelijke politiek is niet vanzelfsprekend. Op 16 maart 2022 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. In dit KennisAtelier leer je meer over hoe je lobby kunt inzetten om LHBTI op de agenda te krijgen. Meld je hier aan!

Dinsdag 14 december van 13.00 – 15.00 uur Webinar: LHBT en huiselijk geweld voor professionals

Wat doe je als je te maken krijgt met vormen van geweld in je werk als (sociaal) professional? Deze webinar biedt methodieken en praktische tips om hier mee om te gaan. We bespreken daarnaast wat organisaties en professionals kunnen doen om de hulpverlening toegankelijker te maken. Meld je hier aan!

RegenboogUpdate

Acht keer per jaar verzendt Movisie een gratis digitale nieuwsbrief, gericht op beleidsmakers en belangenbehartigers rond LHBTI-beleid. De RegenboogUpdate besteedt aandacht aan landelijk nieuws, lokaal beleid en nieuwe initiatieven.

Jouw bijdrage

Heb jij een interessant item voor de RegenboogUpdate? Mail het naar regenboogupdate@movisie.nl