Jaarverslag 2020 (Algemene Ledenvergadering)

Download hier het Jaarverslag 2020

Aan alle leden van COC Deventer e.o. en belangstellenden,

Door de beperkingen die gelden door COVID-19 was het helaas niet mogelijk om dit voorjaar een Algemene ledenvergadering (ALV) te houden en het jaarverslag 2020 laten goedkeuren. Een goedkeuring kan alleen plaats vinden tijdens een ALV. Wel kunnen we het Jaarverslag 2020 online zetten, zodat iedereen deze kan downloaden, lezen en er vragen over kan stellen.

Zodra het mogelijk is om een ALV te organiseren, dan zullen we jullie daar nader over berichten. Dan zal ook het Jaarverslag 2020 worden behandeld en in stemming gebracht.

De vergaderstukken zijn via deze link te downloaden via deze webite. Wil je het Jaarverslag opvragen of heb je vragen over het jaarverslag, stuur dan een mail naar info@cocdeventer.nl

Met vriendelijke groet,

Ojon van Strijland (voorzitter)

Leidy Huijsmans (penningmeester)

Tags: