Expositie 50 jaar COC Deventer en omstreken?

In 2022 bestaat COC Deventer e.o. vijftig jaar!! Er zijn al initiatieven om het komende feestjaar niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Momenteel wordt bekeken of er, samen met ‘Deventer Verhaal’, een expositie over Vijftig jaar COC Deventer e.o. te realiseren valt.

Hiervoor, maar ook voor andere initiatieven, is de hulp nodig van enthousiaste vrijwilligers en de kennis van betrokken (oud-)leden. Zijn er onder de achterban mensen met anekdotes, verhalen of wellicht voorwerpen die het waard zijn om in de expositie te worden meegenomen? Dan houdt de organisatie zich graag aanbevolen. Men kan contact opnemen via info@cocdeventer.nl met als onderwerp ‘Expositie 2022’. Ook degene die zich wil aanmelden als vrijwilliger kan dat via het betreffende mailadres doen.

Meer informatie over de geschiedenis van het COC in Deventer en omstreken is te vinden in het archief via deze link. Hieronder is de oproep te lezen die indertijd voorafgaand aan de oprichtingsvergadering in landelijk COC-tijdschrift ‘Sek’ geplaatst is (jaargang 1972 – nummer 3):

‘Werkgroep Deventer
In samenwerking met NVSH Deventer wil de werkgroep voorlichting Arnhem proberen te komen tot de oprichting van een werkgroep homofilie Deventer. De eerste bijeenkomst zal gehouden worden op woensdag 8 maart in de ‘Kartuut’, Landsherenplein te Deventer. Aanvang 20.30 u. Aanleiding tot dit initiatief was een gesprek in oktober 1971 tussen de plaatselijke NVSH en enige homofielen. In dit gesprek kwam de wens naar voren te proberen de homofielen van de regio Deventer bij elkaar te krijgen om te zien of er regelmatig kontakt mogelijk is.
In welke vorm dit kontakt moet verlopen zal onderwerp van gesprek zijn op 8 maart as. Het is daarom van belang dat er zoveel mogelijk belangstellenden komen. Ook in de plaatselijke pers zal door NVSH en COC bekendheid aan deze bijeenkomst gegeven worden. ‘