Jaarplan 2021 - de herziene versie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van COC Deventer e.o. , welke via ZOOM gehouden werd op woensdag 2 december, zijn de jaarplannen en de begroting voor 2021 behandeld. Omdat in 2020 veel activiteiten vanwege de Covid19-maatregelen geen doorgang konden vinden zijn veel van die activiteiten naar 2021 doorgeschoven. Met kleine aanpassingen, op verzoek van de Ledenvergadering, is de herziene versie van het Jaarplan 2021 nu te downloaden.

Ook werd tijdens de vergadering Leidy Huysmans opnieuw voor een termijn van twee jaren verkozen tot penningmeester van COC Deventer e.o.