RK-kerk gaat anders kijken naar homoseksualiteit


 
Bron: winq.nl

Homo’s, mensen die samenwonen en anderen met ‘imperfecte relaties’ moeten niet langer worden veroordeeld door de Rooms-Katholieke kerk, maar geaccepteerd om hun ‘goede eigenschappen’. Dat vinden de bisschoppen die in Rome bijeen zijn.

Het lijkt een stap in de goede richting, of op een ‘aardverschuiving binnen de katholieke kerk’, zoals de Volkskrant het noemt. Gisteren brachten de bisschoppen een tussenrapport uit van de synode in Rome, waarin ze erkennen dat scheiden niet altijd een keuze is, noemen ze de waarden van sommige samenwonende koppels en merken ze op dat homoseksuelen ‘gaven en kwaliteiten hebben’, waaraan de christelijke gemeenschap wat kan hebben.

Het huwelijk tussen M/M en V/V blijft een heikel punt en het idee dat er gesproken wordt over ‘imperfecte relaties’, laat zien dat ze er nog lang niet zijn. Maar de bisschoppen gaan wel zo ver dat ze zich afvragen of ze homoseksualiteit kunnen accepteren en waarderen zonder dat de doctrines daarmee in de knel komen.

Het rapport staat haaks op uitspraken van de kerk in het verleden, waarin homoseksualiteit werd veroordeeld. De kerk moet ook wel, want de verdediging van eeuwenoude standpunten heeft veel katholieken de kerkbanken uitgejaagd.

Bisschoppen willen nu mee met paus Franciscus naar een minder afwijzende kerk. Pater Thomas Reese van de National Catholic Reporter zegt: ‘Ik zie niet hoe homo’s of hertrouwde mensen hierna nog kunnen worden geweigerd voor een plek in het kerkkoor of een baan bij kerkelijke instituties.’

Een overwinning op de conservatieve stromingen binnen de kerk durft hij het nog niet te noemen. Toch noemt zijn collega John Thavis het document ‘de grote aardbeving na een reeks kleine trillingen.’