Nieuwe transgenderwet in werking


 
Bron: gaysite.nl

Vanaf dinsdag 1 juli is de nieuwe transgenderwet in werking getreden. Het geslacht in je geboorteakte werkt door in je persoonsregistratie en dus al je identiteitspapieren. Vanaf dinsdag kan de M of V die daarin staat met een eenvoudige handeling op het gemeentehuis gewijzigd worden. Daar zijn geen fysiek ingrijpende voorwaarden meer aan verbonden. Veel transgenders wachten daarom al jaren met smart op deze wet.

Volgens de oude wet kon wijziging van geslacht alleen met een rechterlijke uitspraak. Daarbij golden de vereisten van fysieke aanpassing aan het andere geslacht en permanente onvruchtbaarheid. Volgens de nieuwe wet, die dinsdag in werking treedt, kunnen transgenders hun registratie van geslacht eenvoudig laten wijzigen op het gemeentehuis van hun geboorteplaats. Daarvoor is alleen nog een deskundigenverklaring nodig. Nadat de ambtenaar van de burgerlijke stand hiervan een aantekening heeft gemaakt op de geboorteakte kunnen transgenders nieuwe identiteitspapieren aanvragen met daarop de juiste geslachtsaanduiding.

Transgender Netwerk Nederland (TNN) en COC Nederland streden acht jaar voor de wet en zijn trots dat deze mijlpaal voor transgenders is bereikt. “Eindelijk erkent de overheid op volwaardige en eenvoudige wijze de genderidentiteit van transgenders, zonder daar allerlei mensonterende eisen aan te stellen,” zegt TNN-voorzitter Carolien van de Lagemaat. “De nieuwe wet bespaart transgenders tal van vernederende situaties die het gevolg zijn van een onjuiste geslachtsregistratie: problemen bij het identificeren, solliciteren, studeren, reizen in het OV, en ga zo maar door,” aldus COC-voorzitter Tanja Ineke. De emancipatie van transgenders is hiermee nog niet afgerond, TNN en COC kijken alweer verder. De erkenning van geslacht binnen de Europese grenzen en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt zijn twee actuele thema’s. “Op termijn streven we naar de afschaffing van registratie van geslacht, maar eerst vieren we deze mooie dag voor alle transgenders in Nederland,” aldus Van de Lagemaat en Ineke.