Werkgroep café zoekt enthousiaste en pro-actieve collega!

In de werkgroep café is behoefte aan een enthousiaste en pro-actieve en liefst vrouwelijke collega die zich specifiek wil inzetten voor het organiseren en zo nodig coördineren van extra activiteiten in het café.

Wat mag je verwachten, wat verwachten we van jou?
Je maakt als vrijwilliger deel uit van de werkgroep van het café die onder leiding staat van de barcoördinator. Eén keer per maand vergadert de werkgroep en je aanwezigheid is daarbij van belang. In samenwerking met de werkgroep bedenk je en organiseer je zelfstandig activiteiten voor verschillende doelgroepen. Je hebt oog en oor voor wat interessant kan zijn om in het café te organiseren, je bent vindingrijk en je bent in staat om het niet alleen bij ideeën te laten, maar ze ook vorm te geven en uit te voeren. De werkgroep heeft per jaar een bepaald budget te besteden voor activiteiten, je bent ook kritisch met het besteden van het budget.

Naast het activiteitengedeelte verwachten we ook een vanzelfsprekende interesse voor de andere zaken die zich in en rond het café afspelen. Jouw meedenken in de breedste zin van het woord, is een voorwaarde.

Hoeveel tijd kost je dat?
De maandelijkse vergadering neemt circa anderhalf uur per keer in beslag. Daarnaast is de tijd die je eraan besteedt erg afhankelijk van de tijd die je nodig hebt om activiteiten te organiseren.

Vragen en sollicitaties
Dat kan via bestuur@cocdeventer.nl.

Wij kijken uit naar je bericht!

Tags: