Homoseksuele asielzoekers toch welkom


 
Bron: gaysite.nl

Gerd Leers, demissionair minister van Immigratie, Integratie en Asiel, heeft de Tweede Kamer 23 mei 2012 laten weten dat hij in de toekomst meer aandacht zal schenken aan asielaanvragen waarvan de indiener beweert op grond van zijn of haar seksuele geaardheid denkt recht te hebben op een verblijfsvergunning in Nederland. Als een homoseksueel in zijn vaderland niet openlijk homo kan zijn is dat reden voor asielverlening, aldus Leers. Het asielbeleid is echter niet bedoeld om te garanderen dat personen hun seksuele geaardheid elders op dezelfde wijze kunnen uiten als zij in Nederland kunnen doen, benadrukt de demissionair minister. Leers deed zijn uitspraken nadat hij vragen had gekregen over een afgewezen asielverzoek van een lesbienne uit Sierra Leone. Deze afwijzing is door de herziene richtlijnen onterecht waardoor ze nu toch kan blijven.

Leers laat weten dat een asielaanvraag alleen kan worden gehonoreerd als de aanvrager in zijn vaderland geen leven heeft en zelfs in gevaar kan zijn. Dit betekent overigens niet dat een asielaanvraag altijd wordt gehonoreerd als in het land van herkomst homoseksualiteit strafbaar is. Leers stelt dat niet in al deze landen homo’s ook daadwerkelijk worden vervolgd. Andersom geldt dezelfde richtlijn. Als in een land homo’s worden vervolgd maar homoseksualiteit niet strafbaar is, bestaat wel de mogelijkheid tot een succesvolle asielaanvraag.

Volgens onderzoek van COC en de Vrije Universiteit Amsterdam worden in ons land jaarlijks naar schatting tweehonderd asielaanvragen gedaan omdat de indieners van mening zijn dat ze in eigen land gevaar lopen vanwege hun geaardheid.