Algemene Ledenvergadering (ALV)

vrijdag 18 maart 2011

Café Face It: 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20.00 – 22.00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur.

Agenda ALV 18 maart 2011

  1. Opening, vaststelling agenda        20.00 uur

  2. Ingekomen post        20.05 uur
  3. Mededelingen van het bestuur        20.10 uur

   • aftreden Julia als secretaris (blijft algemeen bestuurslid)
   • opvullen vacature secretaris
   • overige zaken

  4. Notulen ALV 10-12-2010        20.20 uur

  5. Jaarverslag 2010, stemming        20.30 uur
   Toelichting door secretaris, opmerkingen/vragen

  6. Jaarrekening 2010, stemming        20.40 uur
   Toelichting door penningmeester, verslag kascommissie, opmerkingen/vragen

  7. Stemming bestuurskandidaat Jacomine Veldhuis (algemeen bestuurslid)        20.50 uur

   Pauze        21.00 uur

  8. Huisvesting        21.10 uur

  9. Commissie 40 jaar COC (8 maart 2012)        21.20 uur

  10. Sluiting gevolgd door borrel        22.00 uur

Overige vergaderstukken zijn vanaf vrijdag 4 maart voor COC-leden én vrijwilligers te downloaden en liggen ter inzage in café “Face it”.

Heb je een login en nog niet aangegeven dat je COC-lid bent, doe dat dan snel nadat je ingelogd bent. Dan kun jij binnenkort ook gemakkelijk de vergaderstukken en andere documenten downloaden.

Ben je geen COC-lid, maar wél vrijwilliger én heb je een login, laat dat dan z.s.m. weten via info@cocdeventer.nl o.v.v. ‘Vrijwilliger COC Deventer’ en vermeld in welke werkgroep je zit.

Toelichting op de agenda en verdere vergaderstukken kun je ook opvragen via info@cocdeventer.nl.

Tags: ,